YOUR CART

No products in the basket.

Select Page

Keynotes og debatter – hvem og hvad?

Ikke-kategoriseret

Gå i dybden med alle de spændende indlæg på NUKIGA Erhvervsdage 2019 her

Du får her et overblik. Tilmeld dig NUKIGA Erhvervsdage her.

Martin Breum, journalist og forfatter

Marting Breum vil med oplægget Grønland på vej sætte fokus på den grundlæggende uenighed om visionen for uafhængighed mellem det politiske Grønland og det politiske Danmark, og hvordan det i hans øjne udgør en betydelig bremse for økonomisk og dermed også bæredygtig udvikling – og ikke mindst, hvad man kan gøre ved det.

 

Aaja Chemnitz Larsen, Medlem af Folketinget for IA

Aaja har i de forgangne fire år i Folketinget arbejdet målrettet på at styrke Grønland inden for en lang række områder – bl.a. erhverv. Hun har gennem årene været en fast støtte til NUKIGA, og hun blev den 5. juni genvalgt til fire år mere i Folketinget. På NUKIGA Erhvervsdage vil Aaja ud fra et politisk perspektiv komme med sit bud på, hvilke områder Grønland bør satse på for at styrke iværksætteri og erhvervsudviklingen.

 

Lill Rastad Bjørst, lektor Ph.D. ved Aalborg Universitet

I sit oplæg kommer Lill Rastad Bjørst omkring begrebet bæredygtighed, mere specifikt i en grønlandsk kontekst: Hvilken betydning skal man lægge i begrebet bæredygtighed i en arktisk kontekst? Hvad fordrer det at agere bæredygtigt som iværksætter og virksomhed i Grønland, og hvilken betydning har det for udviklingen?

 

Jakob Stoumann, direktør ved Oxford Research

Med udgangspunkt i den aktuelle rapport Business Finance in the Arctic, som Oxford Research udarbejdede til Udenrigsministeriet i 2018, vil Jakob give sine an anbefalinger til, hvordan Arktis (Grønland) kan skærpe sin profil med henblik på at tiltrække investorer – særligt med fokus på startups og iværksættere. Hvilken værdi opnår man som samfund, når etablerede virksomheder engagerer sig i hinandens forretningsudvikling, og hvordan kan det foregå?

 

Juliane Henningsen, direktør ved Arctic Circle Business

Juliane Henningsen sætter med sit oplæg spot på det store arbejde, der foregår i Arctic Circle Business, med det formål at understøtte innovation og iværksætteri i områderne omkring Sisimiut. Hvilke perspektiver er der for grønlandsk iværksætteri nu og i fremtiden, og hvad der skal til for at vedligeholde en bæredygtig iværksætterkultur i Grønland.

 

Kåre Hendriksen, lektor Ph.D. ved Danmarks Tekniske Universitet

En veludbygget og stabil infrastruktur er en forudsætning for erhvervsudvikling i et hvert samfund – også det grønlandske. Kåre Hendriksen har i en årrække forsket i den grønlandske infrastruktur og vil på NUKIGA Erhvervsdage udfolde  infrastrukturens betydning for erhvervsudviklingen, og hvordan forbedret infrastruktur kan understøtte en bæredygtig erhvervsudvikling.

 

Kim Svendsen, direktør ved Stibo Accellerator

Stibo der er stiftet som trykkeri i 1794. I dag ejer og driver de fire virksomheder med i alt 1300 medarbejdere på 28 kontorer i 20 lande. Kim er daglig leder af Stibo’s Accelerator-initiativ der hvert år gennemfører 15-20 radikale innovationsprojekter der forsøger at afdække hvilke nye trends og teknologier der har potentiale til at ”disrupte” de industrier, virksomheden leverer produkter og services til. For at få helt upåvirket kreativitet ind under huden på virksomheden køres projekterne i samarbejde med små startups og med studerende der skriver speciale sammen Stibo og Stibo’s kunder. Det er blevet til 64 projekter gennemført med 137 studerende fra 14 forskellige uddannelser og 9 startups er blevet etableret. Kim vil give eksempler på hvordan en traditionelt tænkende virksomhed med mange års erfaring, på en struktureret måde, kan invitere unge talenter indenfor med det formål at være ”den røde sok i det hvide vasketøj” – altså at inspirere og lade eksisterende udviklingsprojekter tage farve af de unges idéer.

 

Jacob Nitter Sørensen, direktør ved Air Greenland

Jacob Nitter Sørensen er udover at være direktør for Air Greenland også formand for Fonden for Entreprenørskab i Grønland og har dermed engageret sig direkte i arbejdet med undervisning i entreprenørskab i de grønlandske skoler. Vi har stillet ham spørgsmålene: Hvilken værdi kan en sund iværksætterkultur i Grønland have for etablerede virksomheder? Hvordan kan en virksomhed som Air Greenland konkret være med til at understøtte iværksætteri i Grønland? Hvad er de væsentligste forudsætninger for at etablere en bæredygtig iværksætterkultur i Grønland? (Oplægget er filmet).