YOUR CART

No products in the basket.

Select Page

Nikolaj Munk Brønserud, Strategic Business Development Manager ved Royal Greenland

Ikke-kategoriseret

Hvorfor deltager Royal Greenland i Den Grønlandske Erhvervsmesse & hvad forventer I at få ud af det?

Royal Greenland ser Den Grønlandske Erhvervsmesse som en unik mulighed for at mødes med folk, der på tværs af sektorer og brancher hvor alle har en interesse i Grønland og grønlandsk forretningsudvikling. Som konferencedeltager og medplanlægger af workshoppen ’Corporate Entrepreneurship’ ser vi frem til inspirerende erfaringsudveksling og dialog relateret til grønlandsk forretningsudvikling.

Hvad vil man kunne tage med hjem fra jeres workshop på konferencen? 

Vi lever i en foranderlig verden, hvor evnen til at nytænke og til rettidigt at omstille sig til nye forretnings- og markedsmæssige konditioner er central for ens succes. Workshoppen ’Corporate Entrepreneurship’, der afholdes i samarbejde med Franziska Günzel-Jensen fra Aarhus Universitet, giver en teoretisk såvel som praktisk indsigt i vigtigheden af og arbejdet med strategisk forretningsudvikling, og skaber rum for berigende diskussioner af centrale temaer relateret hertil.

Hvem vil I anbefale også at deltage på messen?

Messen er oplagt for virksomheder og iværksættere, der ønsker at skabe kontakt til potentielle samarbejdspartnere eller som ønsker inspiration og øget indsigt i mulighederne inden for grønlandsk forretningsudvikling; sidstnævnte ikke mindst gennem konferencesporets mange interessante indlæg.

Nikolaj Munk Brønserud er Strategic Business Development & Intelligence Manager ved Royal Greenland