YOUR CART

No products in the basket.

Select Page

SISI – Foreningen Grønlandske Børn

Culture

Låge 18:

Anbragte børn har brug for stærke fællesskaber

Det er svært for et hvilket som helst barn at være anbragt uden for eget hjem. Men for grønlandske børn, der er anbragt i Danmark, gælder det, at de udover at savne deres familie, også mangler en tilknytning til deres kulturelle opgav. De mange afsavn fylder ekstra meget op til jul.

Sisi er på grønlandsk den hule, polarræven graver til sine unger. Det er også navnet på vores netværk for anbragte grønlandske børn i Danmark. I Sisi arbejder vi med at give det enkelte barn en oplevelse af tryghed og samhørighed og en mulighed for at holde fast i sit grønlandske ophav. For børnene bliver Sisi en slags familie, et trygt sted at være og spejle sig, og børnene udvikler sig og vokser i det stærke fællesskab.